In Brussel, gebeuren er elke dag meer dan 3 miljoen verplaatsingen. Het is dus essentieel om zich op een efficiënte manier te leren verplaatsen in de stad. Wij laten de leerlingen op een creatieve manier hun mobiliteitskeuzes herzien en oriënteren hen naar meer milieuvriendelijke en actieve verplaatsingsmiddelen.

Het centrale moment in de campagne is de Smoov’Gaming, een groot interactief en interscolair stadsspel. Tijdens die voormiddag zal Brussel voor de leerlingen transformeren tot een groot, levensecht spelbord. Ze ontdekken de stad in kleine groepjes, uitgerust met een smartphone en een waaier aan mobiliteitstools.

MIC accueil-min

De campagne heeft de volgende doelstellingen:

 • Jongeren doen nadenken over de impact van mobiliteit op het leefmilieu en de leefbaarheid van de stad
 • Hen informeren over de bestaande tools om zich intelligent te verplaatsen in de stad
 • Hen leren zich veilig te verplaatsen met de fiets
 • Hen inzicht geven in hun mobiliteitskeuzes door hen verschillende transportmiddelen te laten ervaren in het kader van een groot interscolair spel

4 stappen

De campagne wordt opgedeeld in 4 sleutelmomenten doorheen het schooljaar. Klik  om meer te ondekken.

Het doel van deze workshop is om jongeren te sensibiliseren rond mobiliteitsuitdagingen en hun impact op het milieu en de leefbaarheid.

We reflecteren en debatteren over mogelijke oplossingen om mobiliteit in de stad te verbeteren (andere verplaatsingsmiddelen dan de auto, intermodaliteit, etc.)

Praktische info:

  • De animatie vindt plaats in januari
  • 2u. in de klas
  • Nodige materiaal: een beamer

Deze vorming, verzorgd door ProVelo, combineert theorie en praktijk. De vorming leert de leerlingen:

   • De basis van de wegcode om veilig te fietsen in het verkeer
   • De goede staat van hun fiets na te kijken
   • Met de fiets te rijden in de buurt van de school en leidt hen op om individueel delicate punten (zoals kruispunten, ronde punten…) te passeren
   • Zich aan te passen aan het rijden in kleine groepjes (met de Smoov’Gaming in het vooruitzicht)

Praktische info:

  • De animatie vindt plaats in februari of maart
  • Een voormiddag buiten
  • Nodige materiaal: een fiets en een helm per leerling (door de school/leerling te voorzien!)

Deze korte sessie bereidt de leerlingen voor op de Smoov’Gaming. De regels van het spel worden uitgelegd en de voorbereidingen van hun traject worden opgestart. Ze raken vertrouwd met de applicatie van het spel en we herinneren hen aan de veiligheidsegels.

Praktische info:

  • De animatie vindt plaats in april
  • 30-40 minuten in de klas
  • Nodige materiaal: een beamer

Het spel (een groot interactief en interscolair stadsspel) is het centrale moment van de campagne. Brussel transformeert in een groot spelbord waarop de leerlingen zich in groepjes zullen verplaatsen.

Afspraak op de pagina “Het spel” voor meer informatie.

Praktische info:

  • 24 april 2025
  • Vertrek vanuit de school om 9u. met eindlocatie in het stadscentrum. Einde om 14u.
  • Nodige materiaal: één smartphone per team

Partners