Elke dag gebeuren er meer dan 3 miljoen verplaatsingen in Brussel. Het is dus essentieel geworden om te leren zich op een efficiënte manier te verplaatsen in de stad. Wij stellen de leerlingen voor om creatief na te denken over mobiliteit door transportmiddelen te gebruiken die respectvol zijn voor het milieu en ook actieve verplaatsingsmiddelen.

De Smoov’Gaming (een groot interactief en interscolair stadsspel) is het centrale moment in de campagne. Op die voormiddag zal Brussel zich omvormen tot een groot, levensecht spelbord voor de leerlingen. Ze gaan Brussel ontdekken in kleine groepjes, uitgerust met een smartphone en mobiliteitstools.

MIC accueil-min

De campagne streeft de volgende objectieven na:

 • Jongeren laten nadenken over de impact van mobiliteit op het leefmilieu en de levenskwaliteit in de stad
 • Hen informeren over de bestaande tools om zich intelligent te verplaatsen in de stad
 • Hen leren zich veilig te verplaatsen met de fiets
 • Het experimenteren, in het kader van een groot interscolair spel, met de meest praktische transportmiddelen om naar interessante plekken te gaan

4 stappen

De campagne wordt opgedeeld in 4 sleutelmomenten tijdens het schooljaar. Klik  om ze te ondekken.

Het doel van deze workshop is het sensibiliseren van de jongeren rond de mobiliteitsuitdagingen, de impact hiervan op het milieu en onze levenskwaliteit.

We reflecteren en debatteren over de mogelijk oplossingen om de mobiliteit in de stad te verbeteren (andere transportmiddelen dan de auto, intermodaliteit, etc…)

Praktische info:

  • De animatie vindt plaats in januari
  • 2u. in de klas
  • Nodige materiaal: een beamer

OPGELET: Voor de 2020-2021 editie kunnen bepaalde regelingen getroffen worden in functie van de evolutie van de regeringsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden. Zo werd het animatie-debat op punt gesteld om door de leerkracht te kunnen worden gegeven (er is een volledig kit aanwezig), indien de COREN animator niet binnen zou mogen in de school.

Deze vorming, gegeven door ProVelo, combineert theorie en praktijk. Voor het theoretisch deel zou een video ter beschikking gesteld worden en deze zou moeten bekeken worden alvorens de opleiding te krijgen. De vorming leert aan de leerlingen:

   • De basis van de wegcode om veilig te fietsen in het verkeer
   • De fiets na te kijken op zijn goede staat
   • Het rijden met de fiets te ervaren in de buurt van de school en zich te trainen in het individueel passeren van delicate punten (zoals kruispunten, ronde punten,…)
   • Zich aan te passen aan het rijden in kleine groepjes (met de Smoov’Gaming in het vooruitzicht)

Praktische info:

  • De animatie vindt plaats in februari of maart
  • Een voormiddag buiten
  • Nodige materiaal: een fiets per leerling (niet voorzien!)

Deze korte workshop bereidt de leerlingen voor op de Smoov’Gaming. De regels van het spel worden uitgelegd, de voorbereidingen van hun traject wordt opgestart, ze raken vertrouwd met de applicatie van het spel en we herinneren hen aan de veiligheidsegels.

De leerlingen ontdekken de bestaande diensten en hulpmiddelen (websites, kaarten, applicaties…) die hen helpen zich efficiënt te verplaatsen.

Praktische info:

  • De animatie vindt plaats in maart
  • 30-40 minuten in de klas
  • Nodige materiaal: een beamer

OPGELET: Voor de 2020-2021 editie kunnen bepaalde regelingen getroffen worden in functie van de evolutie van de regeringsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden. De briefing zou in de vorm van een te bekijken video zijn, indien de COREN animator niet de toelating zou krijgen om binnen te komen in de school. Een vraag/antwoord sessie zou vervolgens kunnen plaats vinden per mail, chat of videoconferentie.

De Smoov’Gaming (een groot interactief en interscolair stadsspel) is het centrale moment in de campagne. Brussel transformeert zich in een groot spelbord waarop de leerlingen zich in groepjes zullen verplaatsen.

Afspraak op de pagina De Smmov’Gaming voor meer informatie over het verloop van het spel.

Praktische info:

  • 1 april 2021
  • Vertrek van de school om 9u. en eindlocatie in het stadscentrum. Einde om 14u.
  • Nodige materiaal: een smartphone per team

OPGELET: Voor de 2020-2021 editie kunnen bepaalde regelingen getroffen worden in functie van de evolutie van de regeringsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden. Ook de uiteindelijke bijeenkomst en het verloop van het spel zouden kunnen aangepast worden.

Partners

© 2020 COREN asbl