Mov’in the City is de mobiliteitscampagne in Brussel

voor jongeren van het 3de, 4de en 5de middelbaar

MIC accueil-min

Dit alles in 4 sleutelmomenten : leerlingen denken na en debatteren

over mobiliteitsuitdagingen en experimenteren met intermodaliteit in hun stad.