Elke dag gebeuren er meer dan 3 miljoen verplaatsingen in Brussel. Het is dus essentieel geworden om te leren zich op een efficiënte manier te verplaatsen in de stad. We bekijken samen met de jongeren kritisch onze eigen mobiliteit, die rekening houdt met haar impact op het milieu en zich baseert op intermodaliteit (dat wil zeggen, het combineren van meerdere transportmiddelen voor eenzelfde verplaatsing).

De Smoov’Gaming (een groot interactief en interscolair stadsspel) is het centrale moment in de campagne. Op die voormiddag zal Brussel zich omvormen tot een groot, levensecht spelbord voor de leerlingen. Ze gaan Brussel ontdekken in kleine groepjes, uitgerust met een kaart, een smartphone en andere mobiliteitstools.

Objectieven

De campagne streeft de volgende objectieven na:

  • Jongeren laten nadenken over de impact van mobiliteit op het leefmilieu en de levenskwaliteit in de stad
  • Hen informeren over de bestaande tools om zich intelligent te verplaatsen in de stad
  • Hen leren zich veilig te verplaatsen met de fiets
  • Het experimenteren, in het kader van een groot interscolair spel, met de meest praktische transportmiddelen om naar interessante plekken te gaan

activiteiten

De campagne Mov’in the City is verdeeld over 4 sleutelmomenten tijdens het jaar. Ontdek deze door er op te klikken.

1/ workshop debat

Het doel van deze workshop is het sensibiliseren van de jongeren rond de mobiliteitsuitdagingen, de impact hiervan op het milieu en onze levenskwaliteit.

We reflecteren en debatteren over de mogelijk oplossingen om de mobiliteit in de stad te verbeteren (andere transportmiddelen dan de auto, intermodaliteit, etc…)

 

in de klas

2 uur

Januari - februari 2020

nodige materiaal: een beamer

2/ fiets & verkeer

Deze vorming, gegeven door Pro Velo, combineert theorie en praktijk. De vorming leert aan de leerlingen:

  • De basis van de wegcode om veilig te fietsen in het verkeer
  • De fiets na te kijken op zijn goede staat
  • Het rijden met de fiets te ervaren in de buurt van de school en zich te trainen in het individueel passeren van delicate punten (zoals kruispunten, ronde punten,…)
  • Zich aan te passen aan het rijden in kleine groepjes (met de Smoov’Gaming in het vooruitzicht)

in de klas - op de speelplaats - in de buurt

4 uur

februari - maart 2020

nodige materiaal: een fiets per leerling (niet voorzien)

3/ Briefing

Deze korte workshop bereidt de leerlingen voor op de Smoov’Gaming. De regels van het spel worden uitgelegd, de voorbereidingen van hun traject wordt opgestart, ze raken vertrouwd met de applicatie van het spel en we herinneren hen aan de veiligheidsegels.

De leerlingen ontdekken de bestaande diensten en hulpmiddelen (websites, kaarten, applicaties…) die hen helpen zich efficiënt te verplaatsen.

in de klas

30 tot 40 minuten

maart 2020

nodige materiaal: een beamer

4/ Smoov'Gaming

De Smoov’Gaming (een groot interactief en interscolair stadsspel) is het centrale moment in de campagne. Brussel transformeert zich in een groot spelbord waarop de leerlingen zich in groepjes zullen verplaatsen.

Afspraak op de pagina Praktische Info voor meer informatie over het verloop van het spel.

vertrek van de school en eindlocatie "la tentation"

voormiddag

2 april 2020

nodige materiaal: een smartphone per team

Partners